Hřiště a herní pomůcky

Informace o všech herních pomůckách najdete také v kompletních pravidlech a kompaktním průvodci v sekci Ke stažení. Máme pro vás i návody na výrobu veškerého vybavení.

HŘIŠTĚ

Hřiště na jugger má tvar obdélníku se zkosenými rohy. Celková délka hřiště je 40 metrů a celková šířka je 20 metrů. Zkosená část je ve vzdálenosti 5 metrů od rohu obdélníku. Hnízda se nacházejí ve středu kratších stran, 2 metry od kraje hřiště.

rozměry hřiště
rozměry hřiště

JUGG

Jugg má předepsaný přibližný tvar i rozměry, jeho přesný vzhled je však ponechán kreativitě jeho tvůrců. Většinou více nebo méně připomíná psí lebku, což je dáno původem tohoto sportu. Obecně by jugg měl mít protáhlý tvar s délkou asi 30 cm a průměrem asi 12 cm. Jugg musí být z dostatečně měkkého materiálu.

jugg
jugg

HNÍZDO

Hnízdo tvarem odpovídá kuželu nebo vysokému disku, v jehož středu je prohlubeň. Hnízdo by mělo mít průměr asi 50 cm. Prohlubeň by měla odpovídat juggu, ovšem není potřeba, aby se do ní jugg vešel na délku celý. Průměr prohlubně by tedy měl být asi 12 cm a hloubka alespoň 15 cm. Hnízdo musí být z dostatečně měkkého materiálu.

hnízdo

POMPY

V juggeru se používá pět různých druhů pomp. Čtyři z nich jsou si stavbou podobné, jsou to: dlouhá pompa, krátká pompa, vatka a tyč. Pátá pompa, koule, se liší. První čtyři se skládají ze jádra obaleného polstrováním. Ta část, která slouží jako rukojeť, být polstrovaná nemusí. Konec rukojeti, takzvaná měkká hlavice, však polstrovaná být musí. Posledních 10 centimetrů pompy tvoří měkká špička, tedy část pompy, která není vyztužena jádrem a je tvořena pouze dostatečně měkkým materiálem. Koule je tvořena molitanovým míčem na konci plastového řetězu.

DLOUHÁ POMPA

Dlouhá pompa má dvě části: v dolní části je rukojeť s měkkou hlavicí a v horní části je úderová plocha. Ta je zakončena měkkou špičkou. Maximální délka dlouhé pompy je 140 cm. Maximální délka úderové plochy je 100 cm. V okamžiku zásahu musí mít pompíř obě ruce na rukojeti, jinak zásah neplatí.

rozměry dlouhé pompy
rozměry dlouhé pompy

KRÁTKÁ POMPA

Krátká pompa se podobá dlouhé pompě. Má rukojeť s měkkou hlavicí a úderovou plochu s měkkou špičkou. Liší se však ve dvou věcech. Tou první je délka. Maximální délka krátké pompy je 85 cm. Maximální délka úderové plochy je 65 cm. Tou druhou je způsob hry. Krátká pompa se drží pouze jednou rukou a používá se v kombinaci se štítem a nebo s druhou krátkou pompou. Výběr je na pompíři.

rozměry krátké pompy
rozměry krátké pompy

ŠTÍT

Štít je kulatý a musí být jak zepředu, tak po okrajích dostatečně polstrovaný. Drží se jednou rukou, případně je připevněn na paži. Ma výhradně obraný charakter, pompíř jej nemůže použít k zásahu soupeře. Jeho maximální průměr je 60 cm.

rozměry štítu
rozměry štítu

VATKA

Vatka má dvě úderové plochy, mezi kterými se nachází rukojeť. Obě úderové plochy jsou zakončeny měkkou špičkou. Maximální délka vatky je 200 cm. Délka úderové plochy není stanovena přímo, ovšem délka každé úderové plochy spolu s rukojetí nesmí přesáhnout 140 cm. V okamžiku zásahu musí mít pompíř obě ruce na rukojeti, jinak zásah neplatí.

rozměry vatouchu
rozměry vatky

TYČ

Tyč má rukojeť ve spodní části pompy. Rukojeť je předělená na dvě části, přičemž každá ruka musí být na jedné z nich. Ta část rukojeti na spodním konci pompy je zakončena měkkou hlavicí. V horní části pompy je úderová část zakončená měkkou špičkou. Ovšem s tyčí je na rozdíl od ostatních pomp zakázáno bodat. Maximální délka tyče je 180 cm. Maximální délka úderové plochy spolu s prví částí rukojeti nesmí přesáhnout 110 cm. V okamžiku zásahu musí mít pompíř obě ruce na rukojeti, jinak zásah neplatí.

rozměry tyče
rozměry tyče

KOULE

Koule je tvořena míčem z dostatečne měkkého materiálu, plastovým řetězem a smyčkou, kterou má pompíř kolem zápěstí. celková délka této pompy je 320 cm. Míč musí mít průměr alespoň 20 cm. Poslední část řetězu, která je nejblíže míči, musí mít dodatečné polstrování. Délka této polstrované části musí být alespoň 100 cm. Koulí se musí točit aby byl zásah platný, není možné ji jednoduše držet v ruce a dotýkat se soupeřů. Zásah je platný tehdy, pokud se míč ze švihu dotkne soupeře a nebo pokud se okolo soupeře obtočí řetěz.

rozměry koule
rozměry koule