Výroba pomp a herních pomůcek

Pompy mohou být tak individuální, jako jejich hráči. Proto si je hráči nejčastěji vyrábějí sami. Není jediný správný návod, jak svoji pompu vytvořit, každá pompa, která vyhovuje pravidlům, se může použít ve hře. Zde představíme několik ověřených návodů, jak si vlastní pompu vytvořit. Při výrobě pompy si nejprve rozmyslíme, jak by naše pompa měla vypadat. Pravidla udávají pouze maximální délky pomp a jejich částí, což nám nechává prostor na přizpůsobení si pompy vlastním potřebám. Můžeme si prodloužit rukojeť na úkor úderové plochy, nebo můžeme celou pompu zkrátit. Většinu potřebného materiálu můžete koupit v hobby marketech nebo potřebách pro dům a zahradu, nebo dokonce najít i doma. Materiál nebo hotové vybavení však můžete objednat i u nás.

Obsah:

Pompy s pevným jádrem
Koule – připravujeme
Štít – připravujeme
Jugg a hnízda – připravujeme
Ohraničení hřiště – připravujeme

Pompy s pevným jádrem

Dlouhá a krátká pompa, vatka a tyč jsou konstrukčně stejné. Jsou tvořeny pevným jádrem, např. bambusovou tyčí, která je obalena vrstvami polstrování. Výroba je jednoduchá, nejlevnější materiál stojí kolem 150 korun a je k dostání v obchodě s potřebami pro dům a zahradu. Postup při výrobě pomp je identický, liší se pouze délky použitých materiálů.

My si v tomto návodu vyrobíme krátkou pompu s maximální přípustnou délkou.

Použijeme:

  • bambusovou tyč s průměrem 20 mm
  • izolaci na trubky 18 x 13 (18 mm průměr otvoru, 13 mm tloušťka izolace)
  • izolaci na trubky 42 x 13 (42 mm průměr otvoru, 13 mm tloušťka izolace)
  • molitanový sedák
  • univerzální textilní pásku (duct-tape)
  • oboustrannou lepící pásku
Materiál na dlouhou pompu

Bambusovou tyč si zkrátíme na potřebnou délku. V našem případě je to (85 cm – 10 cm – 3 cm) = 72 cm. Z maximální délky pompy jsme odečetli 10 cm na měkkou špičku a 3 cm na měkkou hlavici rukojeti. (V případě vatky odečítáme dvakrát 10 cm, protože má dvě měkké špičky.)

Poté oblepíme bambusovou tyč univerzální páskou. Páska pomůže udržet bambusové třísky pohromadě v případě, že by se bambusová tyč při hře zlomila.

Nyní si zkrátíme první vrstvu izolace přesně podle délky bambusové tyče.

Pokud je to možné, izolaci nerozřezáváme a bambusovou tyč dovnitř vsuneme. Nyní nastane jedna z těchto situací:

  • bambusová tyč přesně pasuje a v izolaci se nehýbe: ideální případ. Tyč v izolaci zafixujeme tak, že izolaci na třech místech podélně nařízneme, izolaci mírně rozevřeme, mezi izolaci vsuneme proužek oboustranné lepící pásky, izolaci pevně stiskneme, aby se oboustranná páska přichytila k izolaci i k tyči a izolaci v tomto místě pevně obtočíme univerzální páskou.

  • bambusová tyč je tenčí než otvor v izolaci a ‚klepe‘: je vhodné vyplnit dutá místa, aby tyč v izolaci neklepala. Kousek ze zbytku izolace nařežeme jako salám na tenká kolečka. Pro srozumitelnost budeme tato kolečka nazývat salámová kolečka. Izolaci na bambusové tyči podélně nařízneme na pěti místech (nebo i více, pokud děláte jinou než krátkou pompu). Otvory v izolaci použijeme střídavě pro dva různé účely: jedny na upevnění bambusové tyče v izolaci, druhé na vyplnění volného prostoru mezi bambusovou tyčí a izolací. Do druhého a čtvrtého otvoru v izolaci vsuneme co nejvíce salámových koleček, aby tyč v izolaci neklepala. Poté izolaci pevně obtočíme univerzální páskou. Do prvního, třetího a pátého otvoru pak vsuneme proužek oboustranné lepící pásky, izolaci pevně stiskneme a obtočíme univerzální páskou.  • -bambusová tyč je tlustší než otvor v izolaci a nedá se nasunout: celou izolaci podélně rozřízneme, do rozříznuté izolace vložíme několik proužků oboustranné lepící pásky, poté vložíme bambusovou tyč a izolaci pevně stiskneme a na několika místech (nejlépe tam, kde je vevnitř oboustranná páska) obtočíme univerzální páskou.

 

Na řadu přichází druhá vrstva izolace. Ta tvoří úderovou plochu. Izolaci si také zkrátíme, v našem případě na (65 cm – 10 cm) = 55 cm. Od maximální délky úderové plochy jsme odečetli 10 cm na měkkou špičku.

Izolaci opět nerozřezáváme a pouze nasuneme. Postupujeme obdobně jako v předchozím kroku: nasunutou izolaci na několika místech nařízneme, vložíme proužek oboustranné pásky, pevně stiskneme a obtočíme univerzální páskou. Pokud se nám nedaří izolaci nasunout, podélně ji rozřízneme, vložíme několik proužků oboustranné lepící pásky, pak náš výsledek předchozího kroku, izolaci pevně stiskneme a na několika místech (nejlépe tam, kde je vevnitř oboustranná páska) obtočíme univerzální páskou.Nyní si zkontrolujeme, zda má náš výsledek předpokládanou délku 72 cm. Pokud ne, je potřeba s tím něco udělat. Musíme však při tom mít na paměti, že měkká špička musí mít 10 cm a maximální délka úderové plochy nesmí být překročena.
Naše pompa už vypadá jako pompa, schází už jen měkká špička a měkká hlavice rukojeti. Na ty budeme potřebovat molitan. Molitanový sedák, který jsme v našem návodu použili, má šířku 36 cm, dá se tedy rozdělit na tři části o šířce 12 cm.

Jeden pruh pak dále rozdělíme na dva pruhy o šířce 10 cm a 2 cm. Pruh o šířce 10 se stane měkkou špičkou, ten o šířce 2 cm pak měkkou hlavicí rukojeti.


Tenký pruh molitanu přeložíme a k jeho středu přiložíme konec rukojeti, aby dohromady představovaly tvar písmene T. Pak molitan k rukojeti přilepíme univerzální páskou.

Volné kraje molitanu přihneme k rukojeti a opět přilepíme.

 

Měkká hlavice rukojeti je tímto hotová. Nyní se pustíme do měkké špičky. Pruh molitanu o šířce 10 cm smotáme do válečku o stejné tloušťce, jako je úderová plocha naší pompy. Čím přesněji si obě šířky odpovídají, tím lépe. Molitan zalepíme univerzální páskou tak, aby se nerozbaloval a držel si rovnoměrný tvar.

Nyní si ustřihneme proužek oboustranné lepící pásky, přilepíme jej na konec úderové plochy pompy a s jeho pomocí připevníme měkkou špičku k pompě. Měkkou špičku upevníme univerzální páskou.Nakonec oblepíme celou pompu jednou vrstvou univerzální pásky a naše nová pompa je připravena na první trénink.

Hotová krátká pompa