Slovníček

jugger – název sportu
jugg – herní pomůcka představující míč
hnízdo – herní pomůcka představující branku
pompa – souhrnné označení herních pomůcek na souboje (je několik druhů pomp)
qwik (běžec) – ten hráč v týmu, který jako jediný smí nosit jugg po hřišti a vkládat jej do kalichu
pompíř – každý další hráč v týmu, který chrání qwika a svádí souboje pompami
kámen – jednotka času